Bộ Công Thương (MoIT) tại Việt Nam ra mắt cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia mới vào tháng 8 năm 2018. Cơ sở dữ liệu này không chỉ chứa dự thảo kiểm kê hóa chất quốc gia (NCI) mà còn bao gồm danh mục hóa chất được quy định theo Luật Hóa chất của Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tra cứu cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

Thông tin cơ bản

Cơ sở dữ liệu do Cục Hóa chất thuộc Bộ Công Thương xây dựng và duy trì. Cơ sở dữ liệu bao gồm các danh mục hóa chất được quy định sau đây ở Việt Nam.

  • Dự thảo kiểm kê hóa chất quốc gia (NCI)
  • Danh mục hóa chất sản xuất, nhập khẩu có điều kiện (danh mục 1);
  • Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (danh mục 2);
  • Danh mục hóa chất cấm (danh mục 3);
  • Danh mục hóa chất nguy hiểm phải có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (danh mục 4);
  • Danh mục hóa chất bắt buộc phải khai báo (danh mục 5);

Sự phát triển của nó đã nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI). Mặc dù cơ sở dữ liệu cũng cho phép bạn tìm kiếm danh sách các hóa chất được quản lý ở Nhật Bản (thông qua CHRIP), việc sử dụng này không được khuyến khích.

Cách truy cập

Cơ sở dữ liệu chỉ có sẵn bằng tiếng Việt. Bạn nên sử dụng trình duyệt Chrome để truy cập cơ sở dữ liệu và dịch nó sang tiếng Anh (xem ví dụ bên dưới). Phiên bản cũ của Windows IE không hoạt động.

 

Cách tìm kiếm

Nhấp vào nút tìm kiếm ở đầu menu điều hướng và bạn sẽ thấy cửa sổ tìm kiếm sau. Bạn có thể tìm kiếm một chất hóa học theo tên tiếng Anh hoặc số CAS.

Lấy ví dụ như metanol (CAS 67-56-1). Bạn sẽ biết nó được liệt kê trong danh sách 2, 4 và 5. Bằng cách nhấp vào “chi tiết”, bạn có thể xem thêm thông tin (tức là được liệt kê trong NCI).


Bằng cách nhấp vào “Tìm kiếm nâng cao”, bạn cũng có thể chỉ định danh sách các hóa chất bạn muốn tìm kiếm.