Trong những năm gần đây, Việt Nam đang phát triển thịnh vượng và ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của quốc tế. Lĩnh vực sản xuất đang phát triển ổn định tại Việt Nam, tuy nhiên sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Trong khi nhập khẩu số lượng lớn và nhiều loại hóa chất khác nhau, ngày càng nhiều công ty hóa chất thành lập các cơ sở tại Việt Nam, điều này mang lại thách thức lớn cho hệ thống quản lý hóa chất của Việt Nam.

Kể từ khi Luật Hóa chất được ban hành năm 2007, Việt Nam đã và đang xây dựng hệ thống quản lý hóa chất hiện đại, tuy nhiên vẫn chưa có tổng kiểm kê hóa chất quốc gia hoàn chỉnh. Phát biểu tại CRAC 2020, ông Đinh Thanh Nghĩa đến từ Công ty TNHH Tư vấn E&H đã mang đến những thông tin cập nhật mới nhất về các quy định về hóa chất và Kiểm kê hóa chất quốc gia tại Việt Nam cho những người tham dự.

Kiểm kê Hóa chất Quốc gia

Bảng kiểm kê Hóa chất Quốc gia Việt Nam (NCI) là danh sách tổng thể các chất hóa học hiện có ở Việt Nam. Tài liệu này vẫn đang ở trạng thái dự thảo, nhưng có thể được truy vấn trên trang web Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia Việt Nam. Bản thảo đầu tiên của NCI được xuất bản vào năm 2016, bao gồm 4.927 chất. Trong năm 2020, cơ chế  đề xuất của NCI được mở hai lần, lần gần nhất và lần đề xuất cuối cùng sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 4 năm 2021. Trước ngày đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể đề xuất bổ sung chất cho NCI bằng cách gửi tên hóa chất, số CAS, SDS, và các tài liệu đã được phê duyệt về việc hóa chất đang được sử dụng tại Việt Nam (như hợp đồng mua bán, hóa đơn, v.v.)

Đến tháng 10 năm 2020, đã có 41.307 chất được đưa vào dự thảo NCI, nhưng phần lớn chúng chưa được phê duyệt. Có 3 trạng thái cho các chất trong NCI, thiếu bằng chứng, đang được kiểm tra và phê duyệt. Theo dữ liệu được hiển thị trong bài phát biểu của ông Đinh Thanh Nghĩa, chỉ có 8889 chất đã được phê duyệt, tức là khoảng một phần năm của tất cả. Các chất còn lại trong tình trạng thiếu bằng chứng. Về điều này, ông Đinh Thành Nghĩa đưa ra 3 nguyên nhân chính, đó là vì các hóa chất này:

  • Không kèm theo bằng chứng (hóa đơn nhập khẩu, v.v.);
  • Thiếu thông tin trong SDS;
  • Với một tên hóa học không phù hợp.

Các bên liên quan phải bắt đầu công việc đề xuất của mình càng sớm càng tốt và liên tục để ý đến tình trạng của các chất để đảm bảo các chất của họ sẽ được đưa vào NCI thành công trước khi cổng đề xuất đóng lại.