Ngành công nghiệp hóa chất và sản phẩm hóa chất của Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Trung Quốc vừa là thị trường xuất khẩu và nhập khẩu hóa chất lớn nhất. Việt Nam nhập siêu nhiều hóa chất và sản phẩm hóa chất. Năm 2010, kim ngạch nhập khẩu hóa chất gấp 6,53 lần kim ngạch xuất khẩu. Năm 2019, con số này giảm xuống còn 3,29 lần.

Nhìn chung, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các năm đều tăng, trừ năm 2012. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2012 giảm xấp xỉ 14,1% và 2,2% so với năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh từ 1,7 tỷ USD năm 2016 lên 2,9 tỷ USD năm 2018 và đạt 3,2 tỷ USD năm 2019. Kim ngạch nhập khẩu hóa chất cũng diễn biến tương tự như xuất khẩu, đặc biệt là tăng đáng kể từ 7,00 tỷ USD năm 2016 lên 10,2 tỷ USD năm 2018 và đạt 10,5 tỷ USD năm 2019.

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hóa chất và sản phẩm hóa chất chiếm 23,3% tổng kim ngạch. Trong khi đó, năm 2015, kim ngạch xuất khẩu chỉ chiếm 20,4%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hóa chất và sản phẩm hóa chất của Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2019

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Một trong những bất cập lớn nhất của ngành hóa chất và sản phẩm hóa chất Việt Nam là khả năng cung cấp nguyên liệu còn yếu nên phải nhập khẩu. Trong nhiều năm qua, hóa chất luôn nằm trong top 10 mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta.

Trên thực tế, hệ thống máy móc kỹ thuật của ngành hóa chất nước ta hầu hết ở mức trung bình so với các nước trong khu vực, dẫn đến năng suất và giá trị gia tăng khá thấp. Trong khi đó, ngoài hóa chất và sản phẩm hóa chất nhập khẩu từ Trung Quốc, hầu hết các doanh nghiệp trong nước trong ngành này đều có quy mô vừa và nhỏ, đang phải cạnh tranh gay gắt với các tập đoàn đa quốc gia có tiềm lực tài chính, trình độ và công nghệ tốt hơn.

Thị trường xuất nhập khẩu hóa chất và sản phẩm hóa chất chính của Việt Nam.

Thị trường nhập khẩu

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất và sản phẩm hóa chất vào Việt Nam ước đạt 4.986.407.333 USD. Trong đó, riêng trị giá nhập khẩu hóa chất là 2.365.970.764 USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, riêng giá trị nhập khẩu các sản phẩm hóa chất là 2.620.436.569 USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Trung Quốc dẫn đầu thị trường nhập khẩu khi nhập khẩu hóa chất và sản phẩm hóa chất từ Việt Nam với trị giá 1,58 tỷ USD, chiếm 32% kim ngạch nhập khẩu. Các vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt thuộc về Hàn Quốc (547 triệu USD), Đài Loan (520 triệu USD), đều chiếm 11% kim ngạch nhập khẩu.

Một số quốc gia khác trong danh sách là Nhật Bản (462 triệu USD), Thái Lan (306 triệu USD) và Mỹ (271 triệu USD).

Thị trường xuất khẩu

Về mặt xuất khẩu, tổng lượng hóa chất và sản phẩm hóa chất xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường quốc tế trong 6 tháng đầu năm nay ước tính đạt 1.490.436.263 USD. Trong đó, riêng giá trị hàng hóa xuất khẩu là 826.295.195 USD, giảm 15,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, riêng trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 664.141.068 USD, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc cũng là thị trường lớn nhất khi lượng hóa chất và sản phẩm hóa chất xuất khẩu vào Trung Quốc đạt 365 triệu USD, chiếm 28% kim ngạch xuất khẩu. Nhật Bản và Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai và thứ ba của Việt Nam với giá trị lần lượt là 234 triệu USD và 136 triệu USD.

Một số quốc gia thuộc thị trường xuất khẩu hàng đầu khác là Đài Loan (76 triệu USD), Malaysia (58 triệu USD), Campuchia (54 triệu USD), Thái Lan (50 triệu USD), Indonesia (41 triệu USD) và Mỹ (36 USD). triệu).